แบบทดสอบ กลางภาค

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

๑. ต้นฉบับพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณใช้ในการแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยคือข้อใด
ก. ฉบับภาษาสกฤกต
ข. ฉบับภาษาหินที
ค. ฉบับภาษาอินเดีย
ง. ฉบับภาษาอังกฤษ

๒. นิทานเวตาลเป็นนิทานจากวรรณคดีของชาติใด
ก. เปอร์เซีย
ข. อินเดีย
ค. อาหรับ
ง. ศรีลังกา

๓. คำประพันธ์ข้อใดไม่มีปรากฎในนิทานเวตาลเรื่องที่ ๖
ก. กลอนสุภาพ
ข. โคลงสี่สุภาพ
ค. มาณวกฉันท์ ๘
ง. กาพย์ยานี

๔. เวตาลเป็นใคร
ก. ค้างคาวตัวใหญ่
ข. ซากศพของโยคี
ค. ซากศพของลูกชายคนค้านํ้ามัน
ง. ซากศพลูกของโยคีศานติศีล

๕. ใครเป็นผู้สมควรได้แต่งงานกับนางมธุมาลตี
ก. วานปรัสถ์
ข. ไวเศษิก
ค. ฤาษี
ง. โยคี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s