ครอบครัว

Posted: December 11, 2012 in Uncategorized
Tags:

บิดา นายศราวุฒิ ทองขาว อายุ 43 ปี

อาชีพ ค้าขาย รายได้ต่อเดือน 20,000 บาท

มารดา นาง สุพานิข ทองขาว อายุ 42 ปี

อาชีพ ค้าขาย เดือนละ 20,000 บาท

มี น้อง 1 คน

ชื่อ ด.ญ.ณัฐนิข ทองขาว (อิง)

เรียนอยู่ที่ ร.ร สุราษฎร์ธานี 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s